FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 aastaks REGISTREERIMINE ja UUENDAMINE
tutvustusi ei saa kombineerida
10 Ülejäänud pakkide arv
Tere tulemast/ Tere päevast!

Parimad varude pakkumised 150st riigist

Üle 100 000 rahuloleva kasutaja

Pakub kuni 90% soodsamat kaupa alghinnast

Otsene kontakt müüjate ja hulgimüüjatega

Töövõtja kontrolliteenuse eeskirjad

§1 Üldsätted

 1. Töövõtja – Merkandi LTD, edaspidi Merkandi, asukohaga Inglismaal, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Tellija - ettevõtja või eraisik, kes tellib töövõtja kontrolli teenust.
 3. Töövõtja tõendamise teenus – edaspidi teenus seisneb käsundiandja poolt märgitud töövõtja kontrollimises ja seejärel talle aruande esitamises, mis sisaldab kogu leitud informatsiooni, mis võib aidata Tellijal teha otsust teha koostööd valitud töövõtjaga. Teenust osutab Töövõtja.
 4. Teenuse maksumus – summa, mille Tellija peab tasuma töövõtja kontrolliteenuse osutamiseks.

  §2 Pakutava teenuse ulatus

  1. Tellija esitab Merkandi veebilehe kaudu töövõtja kontrolliteenuse tellimuse. Teenuse maksumus on toodud teenuse tellimise lehel ja see puudutab ühe Tellija poolt märgitud töövõtja kontrollimist.
  2. Pärast Tellija poolt tellitud teenuse eest tasumist saab Täitja kinnitusteate. Sellest hetkest alates on Tellijal piiramatu aeg täita teenusvorm, milles ta esitab Töövõtjale vajalikud andmed kontrollitud töövõtja kohta, keda ta soovib kontrollida.
  3. Pärast teenusevormi täitmist alustab Tellija selle täitmist 3 tööpäeva jooksul alates selle täitmise kuupäevast. Kui Teenuse teostamise tähtaega ei ole võimalik kinni pidada, kohustub Teostaja sellest viivitamatult Tellijat teavitama ning sellisel juhul lepitakse tähtaeg Tellija ja Teostaja vahel individuaalselt kokku.
  4. Teenus loetakse lõpetatuks, kui Kliendile saadetakse kontrollakt, mis sisaldab:
   1. põhiteave töövõtja kohta, nagu aadress, riik, telefoninumbrid, e-posti aadressid, õiguslik vorm jne.
   2. teave peamiste riskitegurite kohta
   3. teave juhatuse, aktsionäride ja ettevõtte ajaloo kohta
   4. teave ettevõtte üksikute tegevusvaldkondade kontrollimise tulemuste kohta
   5. töövõtja hinnang
   6. Töövõtja saadab kogu otsitud teabe tingimusel, et kogu ülaltoodud loend ei pruugi olla saadaval. Kogu info saadab Täitja Tellija poolt kasutaja kontol märgitud või töövõtja kinnitusteenuse tellimisel märgitud e-posti aadressile.
   7. Kui Teostajal ei ole võimalik Tellija märgitud töövõtjat kontrollida, tagastatakse teenuse eest tasutud summa Tellija kontole 3 tööpäeva jooksul. Hüvitamine toimub samas vormis nagu Kliendi poolt teenuse eest tasumine. Kui selline tagastamine ei ole võimalik, võtab Töövõtja ühendust Tellijaga, et leppida kokku muu tagastusviis.
   8. Teenus on kasutamiseks piiramatu aja jooksul tingimusel, et selle kasutamine on võimalik ainult siis, kui Käsundil on Merkandi platvormil aktiivne konto.
   9. Kontrolliaruannet võib esitada ainult ühes järgmistest keeltest: inglise, hispaania, saksa, prantsuse, itaalia või poola.

    §3 Tagastab

    1. Tellijal on võimalik osutatud teenuse tasu tagastada 100 kalendripäeva jooksul alates teenuse tellimise kuupäevast. Pärast 100 kalendripäeva möödumist teenuse tellimise kuupäevast ei ole Tellijal õigust raha tagasi saada.
    2. Tagastamise tingimus on, et teenust ei ole käivitatud. Teenusankeedi täitmisel kaotab tagastamisõigus kehtivuse, välja arvatud punktis nimetatud olukord. 6 lõige 2 ja p. 1, 2 ja 3 §4.
    3. Raha tagasi saamiseks tuleb Tellijal pöörduda Merkandi Klienditeenindusbüroo poole, kelle kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel kontaktide vahekaardil: https:merkandi.ee/contact.

     §4 Kaebused

     Töövõtja võimaldab kaebuse menetluse algatamist järgmistel juhtudel:

     1. Töövõtja ei teostanud teenust kontrollakti üleandmise kuupäevaks määratud tähtaja jooksul.
     2. Tellija sai kontrolliakti muu kui tellimuses märgitud töövõtja kohta.

      Kaebuse esitamiseks palume pöörduda Merkandi klienditeenindusbüroosse. Kontaktandmed leiate veebisaidi kontaktide vahekaardilt: https:merkandi.ee/contact. Kaebuse sisus on Käsundija kohustatud esitama oma täielikud andmed, kontaktandmed, tasutud arve numbri ning märkima vähemalt ühe eelnimetatud juhtumitest, mis õigustavad Merkandi poolt kaebuse menetluse algatamist.
      Töövõtja on kohustatud kaebust läbi vaatama 30 päeva jooksul alates avalduse kättesaamise kinnituse kuupäevast.

      §5 Vastutus

      Töövõtja vastutab ainult kliendile kontrollakti esitamise eest. Aruanne on koostatud ülima hoolsusega, tuginedes usaldusväärsetele allikatele, kuid töövõtja ei vastuta töövõtja usaldusväärsuse ega aruandes sisalduvate andmete õigsuse ja ajakohasuse eest. Töövõtja kinnitab, et töövõtja hinnang on kõigi tehtud kontrollide kokkuvõte. Töövõtja positiivne hinnang ei tähenda, et koostöös töövõtjaga risk puudub. Seetõttu teeb klient koostööd ja teeb kõik tehingud vastaspoolega omal riisikol.

      §6 Lõppsätted

      Käesolevate reglemendiga hõlmamata küsimustes kohaldatakse Merkandi üldtingimusi ja vastavaid õigusakte.

Tasuta INFOLEHT

Igapäevased teated Merkandi toodete ja uudiste kohta.