FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 aastaks REGISTREERIMINE ja UUENDAMINE
tutvustusi ei saa kombineerida
10 Ülejäänud pakkide arv
Tere tulemast/ Tere päevast!

Parimad varude pakkumised 150st riigist

Üle 100 000 rahuloleva kasutaja

Pakub kuni 90% soodsamat kaupa alghinnast

Otsene kontakt müüjate ja hulgimüüjatega

Kasutajatevahelise sõnumite tõlkimise teenuse eeskirjad

§1 Üldsätted

 1. Töövõtja – Merkandi LTD, edaspidi Merkandi, asukohaga Inglismaal, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Tellija – ettevõtja või eraisik, kes tellib kasutajatevahelise sõnumite tõlkimise teenuse.
 3. Kasutajatevahelise sõnumite tõlkimise teenus - edaspidi teenus - seisneb iga Merkandi süsteemi poolt saadetud sissetuleva ja väljamineva e-kirja tõlkimises sõnumi adressaatide keelde. Teenust osutab Töövõtja.
 4. Teenuse maksumus – summa, mille Klient peab tasuma kasutajatevahelise sõnumite tõlkimise teenuse osutamise eest.

  §2 Pakutava teenuse ulatus

  1. Tellija esitab Merkandi veebilehe kaudu kasutajatevahelise sõnumite tõlkimise teenuse tellimuse. Teenuse maksumus on toodud Teenuse tellimise lehel ja see puudutab Kliendile saabuvate ja väljaminevate e-kirjade tähtajatut tõlkimist mõlema suhtleva poole emakeelde.
  2. Pärast Tellija poolt tellitud teenuse eest tasumist saab Teostaja teenuse aktiveerimist kinnitava teate. Sellest hetkest alates on teenus aktiivne ja kõik sõnumid tõlgitakse 3 tunni jooksul pärast nende saatmist või vastuvõtmist.
  3. Töövõtja jätab endale õiguse põhjendatud juhtudel pikendada sõnumi tõlkimise aega 72 tunnini. Sellisel juhul ei ole käsundiandjal õigust raha tagasi saada.
  4. Töövõtja täpsustab, et teate tõlke puudumisel teavitab Tellija teda sellest viivitamatult. Sel juhul on Töövõtjal tõlke tegemiseks ja probleemi lahendamiseks aega 72 tundi. Kui Teostaja ei suuda probleemi määratud aja jooksul lahendada, on Tellijal õigus nõuda ostetud teenuse eest raha tagasi. Hüvitamine toimub samas vormis nagu Kliendi poolt teenuse eest tasumine. Kui selline tagastamine ei ole võimalik, võtab Töövõtja ühendust Tellijaga, et leppida kokku muu tagastusviis.
  5. Teenus töötab täiesti automaatsel viisil, ilma käsundiandjat kaasamata.
  6. Kliendil on õigus nõuda teenuse väljalülitamist mis tahes perioodiks ja uuesti aktiveerimist igal ajal.
  7. Sõnumi tõlketeenus tõlgib sõnumid mis tahes keelest sõnumi saaja keelde.
  8. Töövõtja kasutab teenuse pakkumiseks automaattõlkesüsteeme, tõlkeid ei teosta spetsialiseerunud personal.
  9. Lühisõnumite ja\/või arvukalt süntaktilisi, õigekirja-, grammatilisi või stiilivigu sisaldavate sõnumite puhul ei pruugi tõlkimine olla võimalik. Sellistel juhtudel ei vastuta Klient osutatava teenuse puudumise eest.
  10. Teenus töötab alates selle ostmise hetkest. Sõnumeid, mida vahetati enne selle ostmist, ei tõlgita.
  11. Teenust saab kasutada piiramatult, tingimusel, et selle kasutamine on võimalik ainult siis, kui Käsundil on Merkandi platvormil aktiivne konto ja tal on aktiivne müügivõimalus.

   §3 Tagastab

   1. Tellijal on võimalik osutatud teenuse tasu tagastada 100 kalendripäeva jooksul alates teenuse tellimise kuupäevast. Pärast 100 kalendripäeva möödumist teenuse tellimise kuupäevast ei ole Tellijal õigust raha tagasi saada.
   2. Tagastamise tingimus on, et teenust ei ole käivitatud. Teenusankeedi täitmisel kaotab tagastamisõigus kehtivuse, välja arvatud punktis nimetatud olukord. 6 lõige 2 ja p. 1, 2 ja 3 §4.
   3. Raha tagasi saamiseks tuleb Tellijal pöörduda Merkandi Klienditeenindusbüroo poole, kelle kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel kontaktide vahekaardil: https:merkandi.ee/contact.

    §4 Kaebused

    Töövõtja võimaldab kaebuse menetluse algatamist järgmistel juhtudel:

    1. Teenindust ei tehtud deklareeritud aja jooksul, Tellija teatas töövõtjale veast ja seda ei parandatud deklareeritud aja jooksul

     Kaebuse esitamiseks palume pöörduda Merkandi klienditeenindusbüroosse. Kontaktandmed leiate veebisaidi kontaktide vahekaardilt: https:merkandi.ee/contact. Kaebuse sisus on Käsundija kohustatud esitama oma täielikud andmed, kontaktandmed, tasutud arve numbri ning märkima vähemalt ühe eelnimetatud juhtumitest, mis õigustavad Merkandi poolt kaebuse menetluse algatamist.
     Töövõtja on kohustatud kaebust läbi vaatama 30 päeva jooksul alates avalduse kättesaamise kinnituse kuupäevast.

     §5 Vastutus

     Töövõtja vastutab ainult sõnumi tõlke eest. Töövõtja esitab ka sõnumi lähteteksti, et tellija saaks seda lugeda. Kuna sõnumeid tõlgivad automatiseeritud süsteemid, ei saa Töövõtja võtta vastutust tõlgete õigsuse ja seega nende põhjal tehtud otsustest tulenevate tagajärgede eest.


     §6 Lõppsätted

     Käesolevate reglemendiga hõlmamata küsimustes kohaldatakse Merkandi üldtingimusi ja vastavaid õigusakte.

Tasuta INFOLEHT

Igapäevased teated Merkandi toodete ja uudiste kohta.