FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 aastaks REGISTREERIMINE ja UUENDAMINE
tutvustusi ei saa kombineerida
19 Ülejäänud pakkide arv
Tere tulemast/ Tere päevast!

Parimad varude pakkumised 150st riigist

Üle 100 000 rahuloleva kasutaja

Pakub kuni 90% soodsamat kaupa alghinnast

Otsene kontakt müüjate ja hulgimüüjatega

Teenuse reeglid – spetsiaalse konsultandi abi

§1 Üldsätted

 1. Töövõtja – Merkandi LTD, edaspidi Merkandi, asukohaga Inglismaal, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Tellija - ettevõtja või eraisik, kes tellib töövõtja kontrolli teenust.
 3. Spetsiaalse konsultandi teenus – edaspidi teenus – seisneb kasutaja abistamises §2 kirjeldatud ulatuses. Teenust osutab Töövõtja.
 4. Teenuse maksumus – summa, mille Klient peab tasuma selleks, et osutada pühendunud konsultandi teenust.
 5. Äripakett - töövõtja pakutavate lisateenuste komplekt, mida müüakse paketina

  §2 Pakutava teenuse ulatus

  1. Klient saab teenust tellida ainult ühel kahest näidatud juhul:
   1. Igas äripaketis (teenus on osa kõigist saadaolevatest)
   2. Lisapaketina 5 tundi, kui tal on juba ostetud pakett äritegevuseks.
   3. Ettevõtluspaketi või spetsiaalse konsultandi tugiteenuse tellimuse esitab klient Merkandi veebilehe kaudu. Teenuse maksumus on toodud teenuse tellimise lehel ja see puudutab pühendunud konsultandi abi lehel näidatud tundide koguarvus.
   4. Pärast Tellija poolt tellitud teenuse eest tasumist saab Täitja kinnitusteate. Sellest hetkest alates on Tellijal piiramatu aeg täita teenindusankeet, milles ta edastab Töövõtjale vajalikud kontaktandmed Tellijaga.
   5. Pärast teenusevormi täitmist alustab Tellija selle täitmist 3 tööpäeva jooksul alates selle täitmise kuupäevast. Kui Teenuse teostamise tähtaega ei ole võimalik kinni pidada, kohustub Teostaja sellest viivitamatult Tellijat teavitama ning sellisel juhul lepitakse tähtaeg Tellija ja Teostaja vahel individuaalselt kokku.
   6. Teenus loetakse ammendatuks, kui Klient kasutab ära kogu teenuse raames saadaolevate tundide arvu.
   7. Klient võib talle saadaolevate teenindustundide jooksul esitada piiramatul arvul abitaotlusi spetsiaalselt konsultandilt.
   8. Spetsiaalse konsultandi abi saab ainult e-posti teel mis tahes keeles või telefoni teel järgmistes keeltes: inglise, poola, hispaania, saksa, prantsuse, itaalia.
   9. Töövõtja jätab endale õiguse muuta telefonitoe saadavust mis tahes keeles. Sellisel juhul, kui muudatus toimub käsundiandja kahjuks (keel või keeled, milles pühendunud konsultandi abi on seni tellitud ja\/või keel tema kasutajaprofiilis), on tal õigus nõuda tasutud raha tagastamine proportsionaalselt ülejäänud kasutustundide arvuga vastavalt teenusepaketi hinnale.
   10. Kui Teostaja ei suuda 3 tööpäeva jooksul pakkuda spetsiaalse konsultandi abi, on Tellijal õigus nõuda ostetud teenuse eest raha tagasi. Äripaketi ostmise korral võib Kasutaja nõuda paketi osaks oleva teenuse proportsionaalse hinna tagastamist. Teenuse eest tasutud summa tagastatakse Tellija kontole 3 tööpäeva jooksul. Hüvitamine toimub samas vormis nagu Kliendi poolt teenuse eest tasumine. Kui selline tagastamine ei ole võimalik, võtab Töövõtja ühendust Tellijaga, et leppida kokku muu tagastusviis.
   11. Teenuse osana pakub töövõtja abi järgmistes valdkondades:
    1. kontakt välismaiste hulgimüüjatega (sh vahendus, läbirääkimised, nõustamine)
    2. platvormi käitamine (sh nõustamine)
    3. rahvusvahelise müügi põhitõed (abi reklaamimise, tootevaliku jms vallas)
    4. Töövõtja jätab endale õiguse keelduda abist muus kui punktis märgitud ulatuses 10. §2. Sellise keeldumise korral ei ole kliendil õigust raha tagasi saada.
    5. Teenus on kasutamiseks piiramatu aja jooksul tingimusel, et selle kasutamine on võimalik ainult siis, kui Käsundil on Merkandi platvormil aktiivne konto.

     §3 Tagastab

     1. Tellijal on võimalik osutatud teenuse tasu tagastada 100 kalendripäeva jooksul alates teenuse tellimise kuupäevast. Pärast 100 kalendripäeva möödumist teenuse tellimise kuupäevast ei ole Tellijal õigust raha tagasi saada.
     2. Tagastamise tingimus on, et teenust ei ole käivitatud. Teenusankeedi täitmisel kaotab tagastamisõigus kehtivuse, välja arvatud punktis nimetatud olukord. 6 lõige 2 ja p. 1, 2 ja 3 §4.
     3. Raha tagasi saamiseks tuleb Tellijal pöörduda Merkandi Klienditeenindusbüroo poole, kelle kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel kontaktide vahekaardil: https:merkandi.ee/contact

      §4 Kaebused

      Töövõtja võimaldab kaebuse menetluse algatamist järgmistel juhtudel:

      1. Teenuse osutaja ei osutanud teenust abi osutamise tähtajaks määratud tähtaja jooksul teenuse tingimustes sätestatud ulatuses.
      2. Töövõtja muutis spetsiaalse konsultandi abiga pakutavate keelte valikut vastavalt punktile 8 §2

       Kaebuse esitamiseks palume pöörduda Merkandi klienditeenindusbüroosse. Kontaktandmed leiate veebisaidi kontaktide vahekaardilt: https:merkandi.ee/contact. Kaebuse sisus on Käsundija kohustatud esitama oma täielikud andmed, kontaktandmed, tasutud arve numbri ning märkima vähemalt ühe eelnimetatud juhtumitest, mis õigustavad Merkandi poolt kaebuse menetluse algatamist.
       Töövõtja on kohustatud kaebust läbi vaatama 30 päeva jooksul alates avalduse kättesaamise kinnituse kuupäevast.

       §5 Vastutus

       Täitja vastutab ainult Tellija abistamise eest konkreetses ulatuses Abi osutatakse ülima hoolikusega, lähtudes Töövõtja parimatest teadmistest ja oskustest, kuid Täitja ei vastuta abi mõjude eest.

       §6 Lõppsätted

       Käesolevate reglemendiga hõlmamata küsimustes kohaldatakse Merkandi üldtingimusi ja vastavaid õigusakte.

Tasuta INFOLEHT

Igapäevased teated Merkandi toodete ja uudiste kohta.