FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 aastaks REGISTREERIMINE ja UUENDAMINE
tutvustusi ei saa kombineerida
14 Ülejäänud pakkide arv
Tere tulemast/ Tere päevast!

Parimad varude pakkumised 150st riigist

Üle 100 000 rahuloleva kasutaja

Pakub kuni 90% soodsamat kaupa alghinnast

Otsene kontakt müüjate ja hulgimüüjatega

Pakkumiste garanteeritud tõlke eeskirjad

§1 Üldsätted

 1. Töövõtja – Merkandi LTD, edaspidi Merkandi, asukohaga Inglismaal, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Tellija - ettevõtja või eraisik, kes tellib pakkumiste garanteeritud tõlketeenuse.
 3. Pakkumiste garanteeritud tõlkimise teenus – edaspidi teenus – seisneb käsundiandja poolt veebilehel avaldatud iga uue müügipakkumise tõlkimises. Teenust osutab Töövõtja.
 4. Teenuse maksumus – summa, mille Klient peab tasuma pakkumiste garanteeritud tõlke teostamise eest.

   

  §2 Pakutava teenuse ulatus

  1. Tellija esitab pakkumiste garanteeritud tõlke tellimuse Merkandi veebilehe kaudu. Teenuse maksumus on näidatud teenuse tellimise lehel ja see kehtib platvormil avaldatud müügipakkumiste garanteeritud tähtajatu tõlke kohta.
  2. Pärast Tellija poolt tellitud teenuse eest tasumist saab Teostaja teenuse aktiveerimist kinnitava teate. Sellest hetkest alates on teenus aktiivne ja kõik müügipakkumised tõlgitakse kuni 3 tundi pärast nende avaldamist, olenemata sellest, millises keeles need avaldati.
  3. Töövõtja jätab endale õiguse põhjendatud juhtudel pikendada pakkumiste tõlkeaega 72 tunnini. Sellisel juhul ei ole käsundiandjal õigust raha tagasi saada.
  4. Töövõtja täpsustab, et müügipakkumiste tõlke puudumisel teavitab Tellija teda sellest viivitamatult. Sel juhul on Töövõtjal tõlke tegemiseks ja probleemi lahendamiseks aega 72 tundi. Kui Teostaja ei suuda probleemi määratud aja jooksul lahendada, on Tellijal õigus nõuda ostetud teenuse eest raha tagasi. Hüvitamine toimub samas vormis nagu Kliendi poolt teenuse eest tasumine. Kui selline tagastamine ei ole võimalik, võtab Töövõtja ühendust Tellijaga, et leppida kokku muu tagastusviis.
  5. Teenus töötab täiesti automaatsel viisil, ilma käsundiandjat kaasamata.
  6. Kliendil on õigus nõuda teenuse väljalülitamist mis tahes perioodiks ja uuesti aktiveerimist igal ajal.
  7. Müügipakkumiste tõlketeenus tõlgib müügipakkumised mis tahes keelest kõikidesse Merkandi platvormil saadaolevatesse keeltesse.
  8. Töövõtja kasutab teenuse pakkumiseks automaattõlkesüsteeme, tõlkeid ei teosta spetsialiseerunud personal.
  9. Väga vähese sisuga ja\/või rohkete süntaksi-, õigekirja-, grammatika- või stiilivigadega müügipakkumiste puhul ei pruugi tõlkimine olla võimalik. Sellistel juhtudel ei vastuta Klient osutatava teenuse puudumise eest.
  10. Teenus töötab alates selle ostmise hetkest. Enne selle ostmist avaldatud müügipakkumisi ei tõlgita.
  11. Teenust saab kasutada piiramatult, tingimusel, et selle kasutamine on võimalik ainult siis, kui Käsundil on Merkandi platvormil aktiivne konto ja tal on aktiivne müügivõimalus.

   §3 Tagastab

   1. Tellijal on võimalik osutatud teenuse tasu tagastada 100 kalendripäeva jooksul alates teenuse tellimise kuupäevast. Pärast 100 kalendripäeva möödumist teenuse tellimise kuupäevast ei ole Tellijal õigust raha tagasi saada.
   2. Tagastamise tingimus on, et teenust ei ole käivitatud. Teenusankeedi täitmisel kaotab tagastamisõigus kehtivuse, välja arvatud punktis nimetatud olukord. 6 lõige 2 ja p. 1, 2 ja 3 §4.
   3. Raha tagasi saamiseks tuleb Tellijal pöörduda Merkandi Klienditeenindusbüroo poole, kelle kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel kontaktide vahekaardil: https:merkandi.ee/contact

    §4 Kaebused

    Töövõtja võimaldab kaebuse menetluse algatamist järgmistel juhtudel:

    1. Teenindust ei tehtud deklareeritud aja jooksul, Tellija teatas töövõtjale veast ja seda ei parandatud deklareeritud aja jooksul

     Kaebuse esitamiseks palume pöörduda Merkandi klienditeenindusbüroosse. Kontaktandmed leiate veebisaidi kontaktide vahekaardilt: https:merkandi.ee/contact. Kaebuse sisus on Käsundija kohustatud esitama oma täielikud andmed, kontaktandmed, tasutud arve numbri ning märkima vähemalt ühe eelnimetatud juhtumitest, mis õigustavad Merkandi poolt kaebuse menetluse algatamist.
     Töövõtja on kohustatud kaebust läbi vaatama 30 päeva jooksul alates avalduse kättesaamise kinnituse kuupäevast.
      

     §5 Vastutus

     Töövõtja vastutab ainult müügipakkumiste tõlgete tegemise eest. Kuna müügipakkumisi tõlgivad automatiseeritud süsteemid, ei pruugi Teostaja vastutada tõlgete õigsuse ja seega nende alusel tehtud otsustest tulenevate tagajärgede eest.

     §6 Lõppsätted

     Käesolevate reglemendiga hõlmamata küsimustes kohaldatakse Merkandi üldtingimusi ja vastavaid õigusakte.

Tasuta INFOLEHT

Igapäevased teated Merkandi toodete ja uudiste kohta.