FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 aastaks REGISTREERIMINE ja UUENDAMINE
tutvustusi ei saa kombineerida
19 Ülejäänud pakkide arv
Tere tulemast/ Tere päevast!

Parimad varude pakkumised 150st riigist

Üle 100 000 rahuloleva kasutaja

Pakub kuni 90% soodsamat kaupa alghinnast

Otsene kontakt müüjate ja hulgimüüjatega

Teenuse PREMIUM usaldusväärsuse sertifikaadi reeglid

§1 Üldsätted

 1. Töövõtja – Merkandi LTD, edaspidi Merkandi, asukohaga Inglismaal, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Tellija - ettevõtja või eraisik, kes tellib PREMIUM usaldusväärsussertifikaadi teenuse.
 3. Usaldusväärsussertifikaadi PREMIUM teenus - edaspidi teenus, seisneb kasutaja täiendavas kontrollis aktiivse müügivõimalusega Merkandi platvormil ja selle sertifitseerimises. Teenust osutab Töövõtja.
 4. Teenuse maksumus - summa, mille Klient peab tasuma PREMIUM usaldusväärsussertifikaadi teenuse osutamise eest.

  §2 Pakutava teenuse ulatus

  1. Tellija esitab PREMIUM usaldusväärsussertifikaadi teenuse tellimuse Merkandi veebilehe kaudu. Teenuse maksumus on toodud teenuse tellimise lehel ja kehtib ühele Kliendi tehtud kontrollile.
  2. Pärast Tellija poolt tellitud teenuse eest tasumist saab Täitja kinnitusteate. Sellest hetkest alates on Tellijal piiramatu aeg täita teenindusankeet, milles ta esitab Töövõtjale kontrollimise alustamiseks vajalikud andmed.
  3. Pärast teenusevormi täitmist alustab Tellija selle täitmist 3 tööpäeva jooksul alates selle täitmise kuupäevast. Kui Teenuse teostamise tähtaega ei ole võimalik kinni pidada, kohustub Teostaja sellest viivitamatult Tellijat teavitama ning sellisel juhul lepitakse tähtaeg Tellija ja Teostaja vahel individuaalselt kokku.
  4. Teenus loetakse osutatuks ühel kahest juhul:
   1. PREMIUM usaldusväärsussertifikaadi väljaandmise ajal, kui kontrollimine oli edukas
   2. PREMIUM-usaldussertifikaadi väljastamisest keeldumise ajal, kui kontrollimine ei olnud edukas.
   3. Töövõtja jätab endale õiguse nõuda Tellijalt täiendavaid dokumente.
   4. Töövõtja kinnitab, et hävitab kõik Töövõtja saadetud dokumendid 72 tunni jooksul pärast kontrollimise lõppu.
   5. Töövõtja teavitab Tellijat kontrolli tulemusest e-posti teel. Töövõtja jätab endale õiguse mitte avaldada PREMIUM usaldusväärsussertifikaadi ja\/või kontrolliandmete väljastamisest keeldumise põhjust.
   6. Kontrolliprotsess on Töövõtja ärisaladus.
   7. PREMIUM-usaldussertifikaadi väljastamisest keeldumine ei anna tellijale õigust taotleda ostetud teenuse eest raha tagasi.
   8. Töövõtja jätab endale õiguse põhjust avaldamata tühistada PREMIUM usaldusväärsussertifikaat juhul, kui saab mis tahes teate, mis kahjustab Tellija usaldusväärsust.
   9. PREMIUM usaldusväärsussertifikaat väljastatakse 5 aastaks.
   10. PREMIUM usaldusväärsussertifikaadi kehtivus sõltub rangelt käsundiandja konto aktiivsest staatusest Merkandi platvormil.
   11. Töövõtja jätab endale õiguse Tellija täiendavaks kontrollimiseks kogu sertifikaadi kehtivusaja jooksul.
   12. Teenust saab kasutada piiramatult, tingimusel, et selle kasutamine on võimalik ainult siis, kui Käsundil on Merkandi platvormil aktiivne konto ja tal on aktiivne müügivõimalus.
   13. Sertifikaadi võib väljastada ainult ühes järgmistest keeltest: inglise, hispaania, saksa, prantsuse, itaalia või poola keel.

    §3 Tagastab

    1. Tellijal on võimalik osutatud teenuse tasu tagastada 100 kalendripäeva jooksul alates teenuse tellimise kuupäevast. Pärast 100 kalendripäeva möödumist teenuse tellimise kuupäevast ei ole Tellijal õigust raha tagasi saada.
    2. Tagastamise tingimus on, et teenust ei ole käivitatud. Teenusankeedi täitmisel kaotab tagastamisõigus kehtivuse, välja arvatud punktis nimetatud olukord. 6 lõige 2 ja p. 1, 2 ja 3 §4.
    3. Raha tagasi saamiseks tuleb Tellijal pöörduda Merkandi Klienditeenindusbüroo poole, kelle kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel kontaktide vahekaardil: https:merkandi.ee/contact.

     §4 Kaebused

     Töövõtja võimaldab kaebuse menetluse algatamist järgmistel juhtudel:

     1. Teenust ei saanud Täitja tõttu osutada, välja arvatud juhul, kui PREMIUM usaldusväärsussertifikaadi andmisest keelduti kontrolli negatiivse tulemuse tõttu

      Kaebuse esitamiseks palume pöörduda Merkandi klienditeenindusbüroosse. Kontaktandmed leiate veebisaidi kontaktide vahekaardilt: https:merkandi.ee/contact. Kaebuse sisus on Käsundija kohustatud esitama oma täielikud andmed, kontaktandmed, tasutud arve numbri ning märkima vähemalt ühe eelnimetatud juhtumitest, mis õigustavad Merkandi poolt kaebuse menetluse algatamist.
      Töövõtja on kohustatud kaebust läbi vaatama 30 päeva jooksul alates avalduse kättesaamise kinnituse kuupäevast.
       

      §5 Vastutus

      Töövõtja vastutab ainult tellijapoolse kontrollimise eest. Töövõtja ei vastuta selle usaldusväärsuse eest nii vahetult pärast kontrollimist kui ka kogu sertifikaadi kehtivusaja jooksul.

      §6 Lõppsätted

      Käesolevate reglemendiga hõlmamata küsimustes kohaldatakse Merkandi üldtingimusi ja vastavaid õigusakte.

Tasuta INFOLEHT

Igapäevased teated Merkandi toodete ja uudiste kohta.